ubytování na Valašsku v Beskydech

PROVOZNÍ PODMÍNKY

PROVOZNÍ PODMÍNKY A UBYTOVACÍ ŘÁD

Rezervační podmínky

•  Jako potvrzení objednávky vašeho ubytování požadujeme rezervační poplatek ve výši 30-50% z celkové ceny za ubytování.

Ubytovací řád

•  Od všech ubytovaných osob bude ubytovatel vyžadovat předložení průkazu totožnosti, aby zjistil jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu k zápisu do domovní knihy. Host uhradí cenu za ubytování v den příjezdu a kauci ve výši 500Kč za apartmán. Kauce je vratná při odjezdu.

•  Host při nástupu obdrží klíč od pokoje a od hlavních dveří. Při ztrátě, nebo jiném poškození, či zneužití klíčů je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 500 Kč.

•  Penzion ubytuje hosta od 14.00 hodin příslušného dne a host je povinen apartmán opustit v den odjezdu do 10.00 hodin.

•  Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu, nedomluví-li se s pracovníkem penzionu jinak.

•  V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho apartmán je již rezervován pro jiného hosta, nabídne mu penzion, je-li volný, jiný apartmán.

•  Ve všech prostorách penzionu je bezvýhradně zakázáno kouřit a rozdělávat oheň. V případě, že dojde k porušení této podmínky, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení jakékoliv částky.

•  Hosté jsou povinni své kola, lyže, snowboardy, saně či boby ukládat do kolárny/lyžárny.

•  Hostům není povoleno přemísťovat jakékoliv zařízení a přísně se zakazuje provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě a elektrických spotřebičů.

•  Z bezpečnostních důvodů může host používat v apartmánu pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně – holicí strojky, vysoušeče vlasů a osobní počítače.

•  Při odchodu z apartmánu je host povinen uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla.

•  Při ukončení pobytu předá host apartmán zpět pověřené osobě penzionu.

•  V celém objektu penzionu je nutno udržovat čistotu a pořádek.

•  V případě, že host poskytne místa v apartmánu nepřihlášeným osobám, pokud nejpozději následující den ráno neprovede jejich přihlášení a úhradu za jejich pobyt je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení jakékoliv částky. Dále se host zavazuje uhradit smluvní pokutu za každou takto ubytovanou osobu a den.

•  Apartmán bude hostem vrácen v takovém stavu, v jakém byl předán – umyté nádobí.

•  Vchodové dveře penzionu je nutno ZAMYKAT. V opačném případě penzion neručí za případné škody na majetku hostů!

•  Škody způsobené na majetku penzionu je host povinen ohlásit na recepci a takto vzniklou škodu neprodleně penzionu zaplatit.

•  Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, zpravidla při příjezdu.

•  Vedení penzionu uvítá všechny návrhy a připomínky hostů, které mohou vést ke zlepšení a zkvalitnění provozu penzionu.

•  Zvířata je možno ubytovat pouze po předchozí domluvě a pouze za předpokladu, že majitel odpovídá za jejich bezvadný zdravotní stav, čistotu a bezpečnost vůči jiným hostům.

•  Zvířatům není povoleno spát na lůžkách hostů. Venčení na zahradě penzionu je přísně zakázáno! V případě štěkotu a jiného rušení zvířetem ostatní hosty penzionu, je tato skutečnost důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení jakékoliv částky.

Podmínky stornování ubytování

•  Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta.

•  Recepce se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.

•  29–5 dnů možnost využití náhradního termínu do konce kalendářního roku.

•  Potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 30 dnů před příjezdem pouze písemně, e-mailem nebo faxem.

•  Při zrušení rezervace méně než 5 dnů před příjezdem nebo nenastoupení k ubytování je účtován storno poplatek ve výši 100% uložené zálohy na ubytování.